(Share-แชร์เว็บไซต์นี้)

โตเกียว (Tokyo)

โตเกียว (ญี่ปุ่น: 東京 โทเกียว ?) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว (東京都( โทเกียว-โตะ )?; Tokyo Metropolis) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เขตอภิมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35,237,000 คน[5]) เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน[6] ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จำนวนประชากรทั้งหมดของโตเกียว มีทั้งหมดกว่า 35 ล้านคน โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิ

กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1964 และจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่สองในปี 2020 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โตเกียวเคยเรียกว่า เอะโดะ แปลว่า ปากน้ำ[7] เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว แปลว่า เมืองหลวงทางตะวันออก (โท 東 ตะวันออก, เกียว 京 เมืองหลวง)[7] ในตอนต้นยุคเมจิ บางครั้งเรียกโตเกียวว่า โตเก ซึ่งเป็นวิธีอ่านอีกแบบของตัวคันจิ แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว[8] นอกจากนี้โตเกียวยังมีอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งหมายถึงขนมที่ดังเป็นอย่างมากในเมืองไทย เนื่องจากชื่อมีความเหมือนขนมเมืองหลวงอย่างปักกิ่งอีกด้วย


                                                                                                                                                                  
ชมฟูจิชั้น 5 ชมชิบะซากุระ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน..
29,999 บาท
                                                                                                                                                                  
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะและวัดนาร..
34,888 บาท
                                                                                                                                                                  
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ..
30,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)โอซาก้า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ อัลไพน์รูท เกียวโตทริปเดียวเที่ยวครบ ไม่มี..
39,999 บาท
                                                                                                                                                                  
ชมฟูจิชั้น 5 ชมชิบะซากุระวัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุโยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน –..
27,900 บาท
                                                                                                                                                                  
นาริตะ - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ –นั่งกระเช้าคาชิคาชิ -ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – แช่น..
25,900 บาท
                                                                                                                                                                  
ทัวร์ญี่ปุ่น ชื่นชมความงดงามของ ฟูจิชั้น 5 ชมชิบะซากุระวัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจ..
33,900 บาท
                                                                                                                                                                  
ชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง พิเศษ!..
31,888 บาท
                                                                                                                                                                  
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะและวัดนาร..
33,888 บาท