(Share-แชร์เว็บไซต์นี้)

4 Days 3 Nights

โปรแกรมทัวร์ 4 Days 3 Nights

                                                                                                                                                                  
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน และเลือกซื้อทัวร์ USJ 1 วันเต็มๆ ..
19,999 บาท
                                                                                                                                                                  
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมาอาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE W..
34,888 บาท
                                                                                                                                                                  
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะและวัดนาร..
33,888 บาท
                                                                                                                                                                  
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”FREE WIFI ON BUS..
31,888 บาท
                                                                                                                                                                  
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)เที่ยวโอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า Free Day USJ 1 วันเต็มๆFREE WIFI ON B..
29,999 บาท