(Share-แชร์เว็บไซต์นี้)

5 Days 4 Nights

โปรแกรมทัวร์ 5 Days 4 Nights

                                                                                                                                                                  
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะและวัดนาร..
34,888 บาท
                                                                                                                                                                  
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)โอซาก้า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ อัลไพน์รูท เกียวโตทริปเดียวเที่ยวครบ ไม่มี..
39,999 บาท
                                                                                                                                                                  
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต อาราชิยาม่า Free Day USJ 1 ..
35,888 บาท
                                                                                                                                                                  
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโต้ขึ้นฟูจิชั้น 5 ชมหมู่บ้าน..
38,888 บาท