(Share-แชร์เว็บไซต์นี้)

การเตรียมตัวการเดินทาง

4
เม.ย.
    2017-04-04 23:01:48   
    127
   admin
 
การเตรียมตัวการเดินทาง

อุณหภูมิ
 • อุณหภูมิเฉลี่ย ติดลบ -8 องศา ถึง -4 องศาเซลเซียส อากาศหนาวมากอาจมีหิมะหรือฝนหิมะ ช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากมีแดดบ้างและบางวันอาจมีหิมะ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -4 องศา
การแต่งกาย
 • อากาศหนาวมากและอาจมีฝนตกบ้าง ควรนำร่ม หรือเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย เตรียมสภาพอากาศหนาวอย่างเต็มที่ ,เสื้อโค๊ท ลองจอร์น เพื่อเตรียมรับสภาพอากาศติดลบ และในกรณีฝนตกอากาศจะเย็นลงอีก
เวลา
 • เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (ควรปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
 ภาษา
 • ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาทางราชการ
 
เงินตรา
 • สกุลเงินเจแปนนีส เยน (Japanese yen or JPY) แยกได้เป็น ธนบัตร  1,000 / 5,000 / 10,000 เยนเหรียญ 1 / 5 / 10 / 50 /100 และ 500 เยนเทียบค่าเป็นเงินบาท โดยนำจำนวนเงินเยนคูณ 0.30 (ขึ้นอยู่กับค่าเงินในวันนั้นๆ) จะได้ผลลัพธ์เป็นเงินบาท เช่น 100 เยน x 0.30 = 30 (โดยประมาณ) เนื่องจากเงินที่ใช้ในประเทศนั้นใช้เฉพาะเงินเยนเท่านั้น และที่แลกเงินมีเฉพาะที่โรงแรมใหญ่ๆ เท่านั้น และรับเฉพาะเงินสกุล ดอลล่าร์ และยูโร เท่านั้น ควรแลกเงินจากเมืองไทย หรือที่สนามบินก่อนให้เรียบร้อยก่อนไปญี่ปุ่น
 • เป็นที่ยอมรับทั่วไปของร้านค้า โรงแรม และร้านอาหารในย่านแหล่งท่องเที่ยว
ระบบไฟฟ้า
 • ญี่ปุ่น ใช้กระแสไฟฟ้า แบบ 110 V. (ไม่เหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบเป็นแบบ ขาแบน 2 ขา ฉะนั้นท่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวิดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผม ควรมีปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลก (Universal Adaptor) ติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียม ฟิล์มถ่ายรูป, แบตเตอร์รี่ ไปให้เพียงพอจากประเทศไทย
น้ำดื่ม & ร้านขายยา
 • สามารถดื่มได้จากก็อกน้ำ ในอาคารใหญ่ๆ โรงแรมต่างๆ ได้เลย เป็นน้ำที่สะอาดที่ใช้ บริโภคได้
 • ควรนำยาประจำตัวติดตัวไปญี่ปุ่นด้วยเสมอ เพราะร้านขายยาของญี่ปุ่นอาจจะหายาแผนปัจจุบันแบบสากลได้ยากและมีราคาสูง แม้ว่ายาญี่ปุ่นและยาจีนที่เภสัชกรตามร้านขายยามักจัดให้นั้นก็มีสรรพคุณค่อนข้างดีทีเดียว และเภสัชกรจะจัดยาสามัญทั่วๆ ไปในกรณีเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ส่วนยาตามใบสั่งแพทย์จะถูกจัดให้ที่โรงพยาบาลและคลินิกภายหลังการพบแพทย์แล้วเท่านั้น ซึ่งต่างจากการซื้อยาในเมืองไทย ที่ส่วนใหญ่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ก็ได้ 
**โปรดระวัง** 11 ยาต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น หากมีไว้ในครอบครองจะถูกจับดำเนินคดี

               
 
 การใช้โทรศัพท์
 • โทรศัพท์สาธารณะในญี่ปุ่นสามารถพบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง มีทั้งแบบหยอดเหรียญและใช้บัตรโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์ในญี่ปุ่นนั้นจะคิดต่อนาที โทรศัพท์ภายในประเทศคิดนาทีละ 10 เยน ไม่ได้คิดต่อการโทรหนึ่งครั้งเหมือนในประเทศไทย หากต้องการโทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยไปญี่ปุ่น กด 001 + รหัสประเทศญี่ปุ่น + รหัสเมือง (ไม่ต้องกดศูนย์ ) + หมายเลขโทรศัพท์ 8 หลัก เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678 หรือหากท่านต้องการเปิดโรมมิ่ง โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการของเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่
 
ระเบียบศุลกากร
 • ผู้เข้าประเทศญี่ปุ่นทางด่านศุลกากรอนุญาตให้นำสุราต่างประเทศเข้าได้ 3 ขวด, บุหรี่ 2 ห่อ,น้ำหอม  2 ออนซ์และของขวัญมีราคาไม่เกินหนึ่งแสนเยน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีตามระเบียบ ศุลกากร สิ่งของต้องห้ามหลักๆ ได้แก่
 1. ฝิ่น กัญชา และยาเสพติดทุกประเภท ยากระตุ้นประสาท (รวมไปถึงยาดมด้วยเช่นกัน)
 2. อาวุธทุกชนิด เช่น มีด ปืน กรรไกร เป็นต้น
 3. สื่อที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน หรือขัดต่อศีลธรรม เช่น สื่อลามก (หนังสือ วิดีโอ ภาพถ่ายและอื่นๆ)
 4. เหรียญปลอม ธนบัตรปลอม ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ของเทียม ลอกเลียนแบบ
 5. สัตว์ป่าและพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าและของป่า
 กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มใช้ระบบใหม่ ในการตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ตามขั้นตอนดังนี้
 1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ
 2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูล
** ในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และหากปฏิเสธการอ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้กลับประเทศ **
 
 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าเดินทาง น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 23  กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน อนุญาตกระเป๋าถือขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าน้ำหนักเกินได้ และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยส่วนใหญ่แล้วโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้นมักจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ท่านอาจจะต้องยกกระเป๋าเองในการเข้าพักโรงแรมต่างๆ ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรนำไปเฉพาะสัมภาระที่จำเป็นเท่านั้น
สินค้าน่าซื้อญี่ปุ่น  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป, แว่นตา, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น
 
มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ – ขึ้นเครื่องบิน
ของเหลว เจล และ สเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะ ที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ภาชนะ ทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจค้น ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงได้ว่าซื้อ ณ วันที่เดินทางและควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า อุปกรณ์ของมีคม มีด คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ ร่ม ใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ // โทรศัพท์มือถือ, กล้อง, กุญแจรถ, กุญแจบ้าน โปรดใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง
ผู้โดยสารกรุณาเตรียมสัมภาระก่อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทย และญี่ปุ่น
 1. นำสัมภาระที่เป็นของเหลวใส่ในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อ Load ขึ้นเครื่อง
 2. ของเหลวที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง ได้แก่ ยา,นมสำหรับเด็กทารก,ครีม หรืออื่นๆที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง (ต้องบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ)
 3. กรุณาถอดเสื้อคลุม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิก ทุกชนิด ใส่ถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง
 
*** หมายเหตุ กรณีที่จำเป็นต้องนำของเหลวถือขึ้นเครื่อง ***
 • กรุณานำของเหลวบรรจุใส่ถุงพลาสติกใสสามรถเปิดปิดถุงได้ ขนาด 20*20 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 • ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ น้อยกว่า (น้ำหนักรวมไม่เกิน 1 ลิตร)
 • ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น
 ข้อแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
 •  ไม่ว่าจะในห้างสรรพสินค้า ในอาคาร สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ในสถานีรถไฟ หรือสนามบิน ก็จะมีมารยาทการขึ้นบันไดเลื่อนสไตล์ญี่ปุ่น โดยปกติ ควรยืนชิดฝั่งซ้ายค่ะ
 •  ให้คนข้างในรถออกก่อน อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร่งรีบมากค่ะ คนที่นี่จะตรงต่อเวลากันมาก
 • ไม่ทานอาหาร ไม่แต่งหน้า ไม่ถ่ายรูป ไม่คุยเสียงดัง ไม่คุยโทรศัพท์ ไม่สูบบุหรี่ บนรถไฟ
 • หนุ่ม ๆ จงระวัง ! บางช่วงเวลาจะมีโบกี้สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ช่วงเวลาเร่งด่วนในตัวเมือง จะมีรถไฟขบวนพิเศษมีโบกี้สำหรับบริการสุภาพสตรีเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดการก่ออาชญากรรมหรือล่วงละเมิดทางเพศสตรี เพราะฉะนั้น หนุ่ม ๆ ที่จะเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องสังเกตป้าย Woman Only 女性専用車両 กับสีชมพูของโบกี้ให้ดี ถ้าเข้าผิดมีเงิบแน่ ๆ
 • : ไม่ว่าจะต่อคิวรอรถประจำทาง เข้าห้องน้ำ หรือรอคิวร้านอาหาร และซื้อของตามร้านค้า ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้สูงอายุหรือเด็กก็ต้องรอคิว ก็ไม่มีการแซงหรือลัดคิวกัน
 • เวลาโดยสารลิฟต์ผู้ที่เข้าไปคนแรกควรกดเปิดประตูให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ เข้ามาในลิฟต์ และกดให้คนอื่นๆ ออกจากลิฟต์ไปก่อน หากไปที่ชั้นเดียวกัน เรื่องนี้ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวนะคะ แต่ให้นึกไว้เสมอว่าหากคุณเป็นคนแรกที่เข้าลิฟต์ที่ญี่ปุ่นล่ะก็ คุณคือคนที่ต้องกดปิด-เปิดประตูลิฟต์ให้คนอื่นค่ะ
 • หากจะคีบอาหารให้คนอื่น ควรใช้ตะเกียบคู่ใหม่หรือใช้ตะเกียบของเราและกลับหัวตะเกียบเพื่อคีบอาหาร รวมทั้งผู้รับอาหารไม่รับอาหารโดยนำตะเกียบมาคีบรับ แต่ยื่นจานของเรามารับแทนค่ะ
 • การอาบน้ำแร่ร้อนต้องเปลือยผ้าทั้งหมดห้ามใส่เสื้อผ้า หรือห่อผ้าเช็ดตัวลงไปในน้ำ ผ้าผืนเล็กที่เอาเข้าไปด้วยก็ห้ามจุ่มลงในน้ำ ให้วางบนหัวหรือขอบสระ และก่อนลงแช่ต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อนนะคะ เพราะคนญี่ปุ่นถือเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ
 • ที่ญี่ปุ่นนั้นกระดาษทิชชู่เขาจะแยกอย่างชัดเจน กระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำจะเป็นกระดาษที่มีเส้นใยสั้น ทำให้เปื่อยยุ่ยได้ง่าย ดังนั้นที่ญี่ปุ่นเขาจึงสามารถทิ้งกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ในห้องน้ำลงในชักโครกได้โดยไม่ทำให้ชักโครกอุดตัน
 • : คนญี่ปุ่นส่วนมากค่อนข้างมีวินัยสูง เรื่องที่หลายคนประทับใจคือเรื่องของหายที่มักได้คืนเกือบ 100% ยิ่งเฉพาะในรถไฟ ถ้าคุณบังเอิญลืมของเอาไว้ สามารถไปติดต่อจำหน้าที่สถานีรถไฟแล้วเตรียมรับของได้เลย