(Share-แชร์เว็บไซต์นี้)

สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

4
เม.ย.
    2017-04-04 18:42:57   
    29
   admin

สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น (JPEG) (2.08 MB 1 หน้า)

แผ่นพับแสดงภาพแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่นทุกภูมิภาค ทำให้เราเห็นสถานที่เที่ยวเด่นของแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าอยากไปเที่ยวไหน เอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าไปเที่ยวบริเวณไหนดีจุดเด่นโบรชัวร์นี้

  • มีแผนที่แบ่งภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น และ จังหวัดต่างๆ
  • แนะนำสถานที่เด่นในแต่ละจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น
  • มีคำอธิบายโดยย่อตามสถานที่นั้นๆ