(Share-แชร์เว็บไซต์นี้)

ชมดอกซากุระที่ญี่ปุ่น

4
เม.ย.
    2017-04-04 20:43:46   
    28
   admin

ชมดอกซากุระที่ญี่ปุ่น (PDF) (4 หน้า)

ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม)ดอกซากุระจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี หรือถ้าไปช่วงสงกรานต์อาจจะตรวจสอบว่าซากุระที่ไหนยังบานอยู่บ้าง ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้นๆจุดเด่นโบรชัวร์นี้

  • แนะนำจุดชมดอกซากุระทั้งหมด 24 แห่งที่มีชื่อเสียง ทั่วญี่ปุ่น
  • จัดอันดับสถานที่ที่มีต้นซากุระมากที่สุด
  • จัดอันดับสถานที่ที่มีคนไปร่วมงานชมดอกซะกุระมากที่สุด